Preus

Descobreix els nostres plans i escull el que millor s'adapti al teu negoci. Tots els plans de Zeus Manager inclouen una prova gratuïta amb la qual podràs experimentar i familiaritzar-te amb les seves funcionalitats. Sense necessitat d'introduir la targeta de crèdit

Zeus para todos

0

por local / contrato

Reservas

39

por local

Laboral

4,50

por contrato

Zeus Pro

29

por local

3,75

por contrato

Reservas

Agenda de reservas

50 reservas

ilimitadas

50 reservas

ilimitadas

Ficha de cliente

Creación de menús y cartas

Pago anticipado de clientes

Integración con Google Analytics

Motor de reservas integrado en tu página web

Multi-local

Prescriptores

Informes de reservas

Gestor de salas

Envío automático de emails

Envío automático de sms

8 céntimos/sms

8 céntimos/sms

Módulo Laboral

Número de contratos

10

10

ilimitados

ilimitados

Gestión de turnos

Gestión de vacaciones

Gestión de ausencias

Gestión de gastos

Gestión de pagos

Informes empleados

Informes contratos

Informes ausencias

Evaluación empleados

Portal del empleado

Control de presencia

Peticiones de vacaciones automatizado

Peticiones de ausencias automatizado

Peticiones de días libres

Evaluación empresa

Control horario (informe)

Documentación de empleados

Roles y permisos

Soporte

Soporte online

Soporte telefónico