Gestió de pagaments

Zeus incorpora diverses extensions de gestió i cobraments que et permetran fer un seguiment de qualsevol tràmit del teu personal, en qüestió de minuts sense necessitat de realitzar paperassa interminable o fer seguiments sense fi.

Gestión de pagos online Zeus Manager software RRHH

Registres

Fes un seguiment dels pagaments efectuats als teus empleats per així poder anticipar-te a les teves futures necessitats.

Borsa d'hores

Gestiona els costos i pagaments de les hores extres dels teus empleats.

Incidències

Centralitza totes les incidències a les nòmines (complements, liquidacions, embargaments, etc) i mantingues un registre per poder prendre les decisions adequades.

Zeus és satisfacció i garantia

Zeus funciona com el teu propi departament de recursos humans. Gràcies a les seves funcionalitats podràs tenir un control del personal de la teva empresa i fer un seguiment dels pagaments i les hores de cada empleat de manera personalitzada, per accelerar parts de la nòmina, vacances, hores extres, liquidació i molt més.