fbpx

Analitza les teves reserves amb Zeus Manager

 

Allò que no es pot mesurar no es pot avaluar, i el que no es pot avaluar no es pot millorar, a Zeus Manager ho sabem, i és per això que estem compromesos a presentar la informació estadística referent a les teves reserves de la manera més clara i senzilla possible, per tal que puguis analitzar-la i millorar en funció de la mateixa.

El programa disposa d’una pantalla d’informes estadístics que permet filtrar la informació per empreses o per locals, i possibilita també analitzar intervals de temps per separat, presentant la informació d’una manera gràfica i atractiva que t’ajudarà a comparar i comprendre fàcilment les dades. Igualment, es contemplen els aspectes més rellevants per al teu negoci en relació a les teves reserves, tals com: d’on provenen les teves reserves, estat de les reserves, satisfacció del client, menús, franjes horaries i antelació amb que es realitzen les reserves.

Descobreix de quines xarxes socials provenen majoritàriament les  reserves, la qual cosa pot afavorir les teves decisions de màrqueting digital, tals com en quin mitjà és més rendible promocionar-se, o comprovar l’impacte final que puguin tenir determinades accions de promoció.

Per accedir a tota aquesta informació, selecciona la icona “Informes” dins del Menú de reserves, i arribaràs a la pantalla “Estadístiques de reserves”, tria l’empresa o local que desitgis avaluar (en cas que tinguis més d’una) dins del filtre de la part superior esquerra, i selecciona l’interval de temps que t’agradaria analitzar en el camp de la dreta.

Sota els camps que acabem d’esmentar, trobem una barra que consta de sis pestanyes, cadascuna de les quals està destinada a analitzar diferents aspectes rellevants quant a l’àmbit de les reserves.

 

Estadísticas

A més a més, en fer clic en cadascuna d’aquestes sis pestanyes, ens apareixeran nous filtres, a través dels quals podrem obtenir diferent informació  de les facetes que ens interessin.

General

Començant d’esquerra a dreta, trobem la pestanya “General” que analitza la procedència de les reserves, tot comparant entre d’altres: Facebook, Instagram y Web.

Al seleccionar aquesta pestanya, la pantalla s’estructura en la seva part esquerra amb dos gràfics de barres, un damunt de l’altre, i en la seva part dreta, amb dos gràfics de sectors igualment disposats, de manera que puguem establir una comparació gràfica entre el sumatori de “totes les vies d’accés seleccionades ”, representada en la part superior de la pantalla, respecte a “totes les vies d’accés” en la part inferior.

Informe vias de acceso

Una particularitat interessant dels gràfics de sectors, la trobem en fer clic damunt del nom de la web o d’una determinada xarxa social, perquè llavors elimina la mateixa del gràfic, establint una comparativa entre les restants.

Exemple:

Comparativas

La segona pestanya fa referència als “Estats”, en al·lusió als estats de reserva, i estableix una comparació entre els “no show” (no presentats), les cancel·lacions (pel client o pel restaurant) i la resta d’estats. És a dir, entre els diferents estats d’anul·lació entre si, i els estats d’anul·lació respecte a la resta d’estats.

Estados

La pantalla està estructurada en la seva part superior per un diagrama de línies, on es comparen els tres estats de cancel·lació (no show, cancel·lació client, i cancel·lació restaurant) i en la seva part inferior per dos diagrames de gràfics, el de l’esquerra presenta la mateixa comparativa que el diagrama de línies però en un diagrama de sectors, mentre que en el gràfic de sectors de la dreta, s’inclouen la “resta d’estats” en la comparació. Igual que en la pestanya “General”, els gràfics d’aquesta pestanya permeten eliminar una categoria fent clic en el nom d’aquesta, amb el que automàticament s’estableix una comparació entre les restants.

La tercera pestanya, està dedicada a la satisfacció del client, una informació molt valuosa per al nostre sector, que prové de les enquestes de satisfacció que Zeus Manager realitza als clients que reserven a través de l’aplicació. La part superior de la pantalla està composta per un diagrama de línies amb les categories: servei, menjar, ambient, qualitat-preu. Mentre que en la seva part inferior està composada per quatre diagrames de sectors que desglossen cada categoria en quatre subcategories: servei, menjar, ambient, qualitat-preu.

Satisfacción del cliente

La quarta pestanya, està dedicada als diferents tipus de menús que pugui tenir el restaurant. La pantalla consta d’un gràfic de línies en la seva part esquerra, i un gràfic de sectors en la seva part dreta, tots dos comparen els diferents tipus de menús, igualment que en les restants pestanyes, els gràfics d’aquesta inclouen la possibilitat de suprimir una categoria i establir una comparació automàtica entre les restants.

Tipos de menu

En la cinquena pestanya se’ns permet analitzar els rangs horaris, en la pantalla se’ns presenta un gràfic d’àrea on és possible apreciar l’ocupació del local per rangs horaris.

Rangos de horarios

Finalment en l’última pestanya, trobem a la pantalla un diagrama de línies que expressa l’antelació amb que es realitzen les reserves.

Antelación de las reservas