fbpx

Com puc gestionar les meves reserves?

Per a accedir a la gestió de les reserves, primerament cliquem en la icona “Reserves” (la segona icona de la barra lateral esquerra de la pantalla) per tal de desplegar el menú i poder així seleccionar la primera icona d’aquest, que ens condueix a la pantalla des d’on gestionar les reserves.

Cómo puedo gestionar mis reservas

Seguidament triem el local que desitgem dins del menú desplegable del camp de la part superior esquerra de la pantalla, just al costat de la icona del Menú d’Inici.

Cómo gestionar mis reservas

A continuació, apareixeran en la part superior esquerra de la pantalla, un llistat de les reserves existents al local (ja siguin provinents del sistema de reserves online o les afegides manualment) contemplant el nom del comensal que ha fet la reserva, nombre de persones, hora, número de taula, menú i estat de la reserva. (Si el comensal que ha efectuat la reserva ha realitzat una cancel·lació anteriorment o no s’ha presentat (No Show) s’indicarà amb una “campaneta vermella”).

Gestiona tus reservas

Quant a l’estat de les reserves, existeixen diferents possibilitats que descobrirem en clicar damunt de l’estat de la mateixa (“Pendent”, “No confirmada”, ”En llista d’espera”, “Confirmada sense taula”, “Confirmada amb taula”, “Asseguda”, “Anul·lada restaurant”, ”Anul·lada client”, ”Alliberada”, “No Show” (no presentat)).

. Confirmar una reserva

L’estat de les reserves pot canviar-se manualment, triant una de les opcions que permeti el menú desplegable. En cas de seleccionar les opcions: “Confirmar sense taula” o “Anul·lada restaurant”, s’obrirà una finestra en el centre de la pantalla que ens adverteix que s’està canviant l’estat de la reserva a l’opció triada i ens permet enviar un missatge al client.

Per tal d’editar les dades d’una reserva determinada cliquem en la icona del llapis que es troba a la dreta de l’estat, o fem doble clic en la reserva.

Editar reserva

Seguidament s’obrirà en el centre de la pantalla la finestra “Editar reserva”, que ens permet modificar les dades d’aquesta: dades del comensal, nombre de persones de la reserva, hora, i en la part inferior esquerra ens possibilita afegir una nota.

Editar reserva

La part dreta de la finestra conté un plànol de les sales del local, des del qual és possible assignar taula directament, simplement seleccionant una taula i fent clic a “Guardar” (en seleccionar la taula en qüestió aquesta es posarà de color verd), amb el que ens apareixerà una finestra a la pantalla que ens adverteix del canvi d’estat de la reserva, i ens dóna la possibilitat d’enviar un missatge al client (en els estats de reserva “confirmada” i “anul·lada restaurant”).

Sota el plànol de la sala, trobem d’esquerra a dreta, dos requadres, el primer ens indica el nombre de comensals amb taula, el segon, el nombre de comensals sense taula. A la seva dreta trobem el botó “Ajustar capacitat” que ens permet, en el cas d’una reserva amb un determinat nombre de comensals, distribuir-los adequadament entre les taules que seleccionem i, finalment el botó “alliberar taules”, que ens dóna la possibilitat d’alliberar les taules assignades a una reserva.

En la part esquerra de la finestra “Editar reserva”, trobem de dalt  a baix, un camp amb un menú desplegable en el qual triar local. Just a sota, dues pestanyes. Seleccionant la primera, accedim a les dades de la reserva: nom, telèfon, data, contacte, nombre de persones, hora, estat de la reserva, i un requadre on es poden afegir observacions.

Seleccionant la segona pestanya “Altres dades”, accedim a una sèrie de camps amb els seus respectius menús desplegables, relatius a: carta, preu, tipus de pagament, esdeveniments. Uns botons on seleccionar el gènere del client, dos camps per a emplenar amb el nom de l’empresa, i un requadre on anotar observacions referents a al·lèrgies.

Editar reserva

A més a més de tot l’esmentat, en la part inferior de la finestra, a l’esquerra del botó “Guardar”, apareix informació relativa a la passada activitat del client referent a reserves (nombre de reserves, no presentats, cancel·lacions).

Reserva editada

Com afegir una nova reserva?

Tal com hem esmentat abans, les reserves poden incorporar-se al sistema de manera automàtica, en aquest cas dependrà dels paràmetres configurats establerts prèviament, o poden afegir-se de manera manual.

Per a afegir una reserva manualment, utilitzarem el botó “Nova reserva” situat en la part superior esquerra de la pantalla, al costat del nom del local.

Añadir una nueva reserva

Quan cliquem sobre el botó “Nova reserva”, s’obre la finestra “Nova reserva” en el centre de la pantalla, bàsicament presenta la mateixa estructura que la finestra “Editar reserva” vista amb anterioritat, només que ara haurem d’emplenar els camps amb les dades del comensal, nombre de persones i horari, i si escau seleccionar la taula directament en el plànol de la sala que apareix en la part dreta de la finestra.

Com assignem una taula a una reserva?

L’assignació de taula a una reserva haurà de fer-se directament des del plànol, ja sigui des del que trobem en la pantalla “Reserves-reserva”, o des dels que tenim en les finestres “Nova reserva” o “Editar reserva”.

Per assignar taula des de la pantalla “Reserves-reserva”, (l’estat de la reserva haurà de ser pendent o confirmada sense taula) seleccionarem una de les taules que tinguem en el plànol de les sales que trobem a la dreta de la pantalla. A continuació, es desplega el següent menú que ens indica l’estat de la taula (“Lliure” o “Ocupada”), i ens possibilita l’asseure a comensals sense reserva (“Asseure pas”) o amb reserva (“Amb taula” o “Sense taula”).

Asignar mesa a una reserva

Així mateix, existeix un codi de colors en referencia a l’estat de les taules, (blava per a taula ocupada, grisa per a taula lliure, groc per a taula assignada).

Mesas asignadas

Per assignar una taula, cliquem a “Assignar” i s’obrirà una petita finestra amb l’hora i el nom dels comensals que en aquests moments estiguin sense taula, triarem el comensal que ens interessi clicant directament damunt del seu nom.

Asignar reserva

En cas que vulguem assignar una taula a un comensal sense reserva, en triar l’opció “Asseure pas” s’obrirà el següent mini formulari, requerint nom, correu electrònic i nombre de persones (tots els camps són obligatoris), posteriorment fem clic a “Asseure”.

Asignar mesa sin reserva

Finalment, una vegada el comensal hagi abonat el compte, i ens disposem a alliberar la taula, seleccionarem l’opció “Alliberar” del menú i ens apareixerà una petita pantalla a la dreta de la taula, que ens demanarà emplenar el camp “Import total” del compte, a continuació podem clicar a “Alliberar”.