fbpx

Configuracions de paràmetres de reserves específics per a cada local

Es tindrà en compte el temps estimat del comensal a taula. Aquesta dada és molt important pel fet que a partir de la mateixa Zeus Manager pot calcular el grau d’ocupació en un determinat moment, i per tant regular òptimament el sistema d’autoconfirmació de reserves, així com recollir dades d’ocupació de la sala, per a la seva posterior anàlisi estadística, que ens permetin afinar en futures previsions.

Configuraciones de parámetros de reservas específicos para cada local - Zeus Manager