fbpx

I els meus clients?

Per descomptat, el programa recopila i organitza de forma clara i senzilla informació relativa al procés de reserves.

Des de la icona “Clients” (tercera icona en el menú de Reserves) accedim a la pantalla “Clients”.

Menú clientes

Listado de clientes

Veiem doncs, que per a cada client guardem la següent informació: correu electrònic, telèfon, número de reserva, “no show” (no presentat). A més, amb el llapis que trobem en la columna “Accions” (o fent doble clic en la mateixa) podem editar la informació per a cada client. En seleccionar la icona “Clients”, se’ns obre en el centre de la pantalla una finestra que conté dos menús desplegables.

Datos cliente

En l’apartat “Dades del client”, podrem modificar-les, i en el de “Preferències” es contempla informació relativa a preferència de taules, cambrers, possibles al·lèrgies, i se’ns ofereix la possibilitat de prendre notes, que veurem posteriorment reflectides a la pantalla “Editar reserva”.

Així mateix, depenent de les dades recopilades, disposarem en la pantalla “Reserves” d’un advertiment en forma de “campaneta vermella” (en la columna d’accions), que ens indicarà si un client ha anul·lat, o no s’ha presentat (no Show) a una reserva.

Mesa confirmada