Pogledajte sve svoje rezervacije

Pogledajte sve svoje rezervacije iz Zeus Manager mehanizma za rezervacije, sortirane po datumima i smenama.

Uredite informacije, dodelite im status i imajte sve ažurirane informacije o vašim rezervacijama kako biste poboljšali korisničku uslugu za svoje goste kada stignu u vaš restoran.

Organizujte rezervacije u realnom vremenu, pripremite važne događaje vaših klijenata i predvidite zauzetost restorana.

Registrujte svoje klijente

Lako i jednostavno snimite sve svoje rezervacije u svim vašim restoranima na glavnom panelu modula za rezervacije Zeus Manager.

Odaberite da li registrovati rezervaciju ili klijenta bez rezervacije. Unesite sve podatke na efikasan način u bazu podataka.

Ostavite beleške o rezervacijama kako bi svi vaši zaposleni bili svesni svih najvažnijih detalja.

Adaptirajte mape sala svoga restorana

Personalizirajte i dizajnirajte sale svoga restorana našim jednostavnim editorom za sale za samo nekoliko minuta.

Dodajte stolove i stolice u skladu sa stvarnim kapacitetom restorana, odredite svojim gostima mesto u sali direktno sa ekrana Knjiga Rezervacijacija Zeus Manager.

Optimizujte radne smene svojih radnika funkcionalnim rasporedom sale.

Kalendar

Konsultujte sve vaše rezervacije s kalendarom na glavnom skrinu modula rezervacije, mesto s kojeg ćete moći da vidite sve mesečne rezervacije u funkciji radnih smena u svom restoranu.

Koristite ovu funkciju za pregled dana najveće zauzetosti i dajte prednost rezervacijama.

U ovoj sekciji ćete moći direktno da otvarate i zatvarate smene u vašem restoranu.

Zaboravite na “No Show”

Pošaljite automatski SMS poruke na aparate svojih klijenata da biste izbegli “No Show“.

Kontrolišite potvrdu ili otkaz rezervacija za samo nekoliko sekundi i sve sa istog mesta.

Zatražite od svojih klienata, a preko Zeus Manager-a brzo i jednostavno plaćanje akontcije za njihove rezervacije.