Sistem integrisanog plaćanja

Vodite računa o plaćanjima svih vaših zaposlenih sa jednog ekrana.

  • Osnovna plata
  • Ekstra sati
  • Dodaci
  • Embargo
  • Avansi
  • Otpremnine

Inteligentna kontrola plaćanja

Kontrolišite sve oblike plaćanja svojih radnka tako što ćete izabrati profil radnika koji želite da proverite.

Naš softver će vam omogućiti da izračunate tačne iznose svih koncepata koji utiču na platni spisak radnika.

Moći ćete da vidite kompletan spisak radnika zaposlenih u firmi ili lokalu koji odaberete, kao i zaostala plaćanja.

Trenutna plaćanja

Koristite funkciju „Plati” modula za plaćanje za kontrolu svih plaćanja svojim radnicima.

Automatski obračunavajte troškove redovnih i/ili vanrednih sati zaposlenih kako biste dobili tačan iznos za isplatu.

Svi podaci o plaćanju će se automatski aktualizovati i evidentirati kod svakog isplaćenog radnika.