Efikasno planirajte radno vreme

Pojednostavite kreiranje i organizciju radnog vremena osoblja. Imajte kontrolu satnice svakog radnika kao i njegove prekovremene sate na brz i jednostavan način. Osim toga, moći ćete u trenutku sagledati troškove koji su uključeni u satno planiranje, tako da možete planirati potrebno fakturisanje koje biste trebali izvršiti u skladu s parametrima troškova osoblja.

Lako se krećete između datuma koristeći intuitivni kalendar, pratite nedeljni broj sati za svakog radnika.

Koristite opciju „kopirati” za brzo organizovanje nedeljnog radnog vremene za sve svoje zaposlene.

Vaš zbir prekovremenih ili ne odradjenih sati na jedan „klik”!

Ovim novim automatskim sistemom za zbir sati moći ćete efikasno da kontrolišete ukupan broj dugovanih i kompenzovanih sati za svakog radnika.

Koristite ovu informaciju za planiranje radnih smena zaposlenih , raspodelu radnih sati u skladu s potrebama vaše firme.