Povežite se sa svojim radnicima

Povežite radnu aplikaciju Zeus Employee na radni modul Zeus Manager da bi svi vaši zaposleni bili povezani na vaš modul Radni Odnosi.

Za nekoliko minuta vaši radnici će moći lako da počnu da koriste našu aplikaciju i evidentiraju svoje aktivne radne sate.

Poboljšajte produktivnost svojih radnika

Konsultujte sve radne sate svojih radnika sa istog mesta.

Pristupite svim akumuliranim satima bilo kog radnika i pretražite njegovu aktivnost tokom njemu određenih dana kada god vam je to potrebno.

Na kraju meseca imaćete opciju da svakom od radnika pošaljete evidenciju njegovih radnih sati i dobiti njegovu saglasnosti za naknadnu naplatu.

Upoznajte se sa svim pojedinostima

Moći ćete da izvršite kontrolu radnog vremena svakog zaposlenog na pojednostavljen i potpun način sa modula za kontrolu radnog vremena Zeus Manager.

Imajte detaljan pristup svim podacima o satima svojih zaposlenih na mesečnom nivou i iz prve ruke vizualizujte:

  • Sve realne sate
  • Sve planirane sate
  • Sve vanredne sate
  • Kašnjenja
  • Primedbe